Глюкокортикоїд-індукований остеопороз

Глюкокортикоїд-індукований остеопороз

Поворознюк В.В., Нейко Є.М., Головач І.Ю.

Поворознюк В.В., Нейко Є.М., Головач І.Ю. Глюкокортикоїд-індукований остеопороз. – К.: «ТМК», 2000. – 208 с.

У книзі представлені дані світової літератури щодо глюкокортикоїдів, механізмів виникнення, розвитку глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу; сучасні методи діагностики, профілактики та лікування цього захворювання у людей різного віку. Наведені результати особистих досліджень авторів стосовно структурно-функціонального стану кісткової тканини, ефективності використання антиостеопоротичних лікарських засобів у хворих із ревматоїдним артритом, бронхіальною астмою та деякими системними захворюваннями сполучної тканини. Для науковців, практичних лікарів та студентів медичних вузів.

Менопауза та кістково-м'язова система

Менопауза та кістково-м'язова система

Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В.

Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Менопауза и костно-мышечная система. – К., 2004. – 512 с.

У книзі представлені дані світової літератури про роль статевих гормонів у розвитку постменопаузального остеопорозу та остеоартрозу, сучасні погляди на механізми їх розвитку, клінічні прояви, діагностику, профілактику й лікування. Представлені результати експериментально-клінічних досліджень авторів з вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини, ефективності використання антиостеопоротичних засобів різних груп у хворих з постменопаузальним остеопорозом. Особливу увагу приділено вивченню ефективності замісної гормональної терапії, селективних регуляторів естрогенної активності та фітоестрогенів у профілактиці й лікуванні постменопаузального остеопорозу. Для науковців, практичних лікарів і студентів медичних вузів.

Кісткова система та захворювання пародонту

Кісткова система та захворювання пародонту

Поворознюк В.В., Мазур І.П.

Поворознюк В.В., Мазур И.П. Костная система и заболевания пародонта. – К., 2004. – 446 с.

У книзі представлені результати клініко-експериментальних досліджень з вивчення факторів ризику, механізмів розвитку, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонту при структурно-функціональних змінах кісткової тканини. Особливу увагу приділено застосуванню остеотропних препаратів у комплексному лікуванні захворювань пародонту у людей різного віку. Для науковців, практичних лікарів і студентів медичних вузів.

Сучасні принципи, діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку

Сучасні принципи, діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку

Під ред. професора Поворознюка В.В.

Сучасні принципи, діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку. Збірник наукових праць. Випуск 1 // Під ред. професора Поворознюка В.В. – К.: ВПЦ «Експрес», 2008. – 276 с.

У збірнику представлені роботи співробітників відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України, Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу з питань діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку та статі.

Памідронова кислота в лікуванні захворювань кісткової тканини

Памідронова кислота в лікуванні захворювань кісткової тканини

Під редакцією проф. Поворознюка В.В.

Колектив авторів: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Орлик Т.В., Дзерович Н.І., Карасевська Т.А., Вайда В.М., Балацька Н.І.

Памидроновая кислота в лечении заболеваний костной ткани / под редакцией проф. Поворознюка В.В. – Киев: Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза. – К., 2010. – 220 с.

У монографії представлені сучасні дані літератури та результати власних досліджень щодо застосування памідронової кислоти в лікуванні первинного та вторинного остеопорозу при захворюваннях кістково-м'язової системи у людей різного віку. Для терапевтів, ортопедів-травматологів, ревматологів, гінекологів, онкологів, педіатрів, хірургів-трансплантологів, сімейних лікарів.

Експериментальний остеопороз

Експериментальний остеопороз

Поворознюк В.В., Дєдух Н.В., Григор'єва Н.В., Гопкалова І.В.

Поворознюк В.В., Дедух Н.В., Григорьева Н.В., Гопкалова И.В. Экспериментальный остеопороз. – К., 2012. – 228 с.

У монографії представлені різні моделі експериментального остеопорозу, описані їх переваги та недоліки в наукових дослідженнях. Дана детальна характеристика об'єктів експериментального моделювання. Розглянуто сучасні методи оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини у лабораторних тварин. Представлені результати власних досліджень з використанням різних моделей остеопорозу. Описана роль експериментального моделювання в створенні лікарських засобів, що впливають на формування і резорбцію кісткової тканини.

Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування

Дефіцит та недостатність вітаміну D:
епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування

За редакцією проф. В.В. Поворознюка, проф. П. Плудовські

Колектив авторів: Поворознюк В.В., Плудовські П., Балацька Н.І., Муц В.Я., Климовицький Ф.В., Резніченко Н.А., Синенький О.В., Майлян Е.А., Паньків І.В.

Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування / За редакцією проф. В.В. Поворознюка, проф. П. Плудовські. – К: Видавець Заславський О.Ю., 2014. - 262 с.

Монографія присвячена епідеміології дефіциту вітаміну D. Описано його вплив не лише на кістково-м’язову систему, а й на інші системи та органи, наведено останні рекомендації щодо лікування та профілактики дефіциту та недостатності вітаміну D для країн Центральної Європи, подано власний досвід корекції гіповітамінозу D. Подібна монографія в Україні видається вперше та розрахована на лікарів різних спеціальностей: загальної практики, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, гінекологів, геріатрів, ревматологів, ортопедів, ендокринологів, стоматологів та інших.

Остеопороз в практике врача-интерниста

Остеопороз в практике врача-интерниста

Остеопороз у практиці лікаря-інтерніста

Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В., Нишкумай О.И., Дзерович Н.И., Балацкая Н.И. // Остеопороз в практике врача-интерниста. – К., 2014. – 198 с.

У монографії представлені сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування системного остеопорозу, референтні дані показників стану кісткової тканини у українських чоловіків і жінок, а також алгоритм ведення пацієнта з остеопорозом і його ускладненнями. Для науковців і практичних лікарів.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Том 1.

Поворознюк В.В. (вибрані лекції, огляди, статті)

Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 1. – К., 2004. – 480 с.

У першому томі представлені вибрані лекції, огляди та статті професора В. В. Поворознюка, надруковані за період з 1987 по 2001 рік, які були написані самостійно та в співпраці з учителями та учнями. Наведені дані світової літератури та результати власних досліджень щодо вивчення факторів ризику, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку. Для наукових працівників, практичних лікарів та студентів медичних вузів.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Том 2.

Поворознюк В.В. (вибрані лекції, огляди, статті)

Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 2. – К., 2009. – 482 с.

У другому томі представлені вибрані лекції, огляди та статті професора В. В. Поворознюка, надруковані за період з 2001 по 2004 рік, які були написані самостійно та в співпраці з учителями та учнями. Наведені дані світової літератури та результати власних досліджень щодо вивчення факторів ризику, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку. Для наукових працівників, практичних лікарів та студентів медичних вузів.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Том 3.

Поворознюк В.В. (вибрані лекції, огляди, статті)

Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 3. – К., 2009. – 664 с.

У третьому томі представлені вибрані лекції, огляди та статті професора В. В. Поворознюка, надруковані за період з 2005 по 2009 рік, які були написані самостійно та в співпраці з учителями та учнями. Наведені дані світової літератури та результати власних досліджень щодо вивчення факторів ризику, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку. Для наукових працівників, практичних лікарів та студентів медичних вузів.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку.

Том 4.

Поворознюк В.В. (вибрані лекції, огляди, статті)

Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). Т. 4. – К., 2014. – 672 с.

У четвертому томі представлені вибрані лекції, огляди та статті професора В. В. Поворознюка, надруковані за період з 2009 по 2014 рік, які були написані самостійно та в співпраці з учителями та учнями. Наведені дані світової літератури та результати власних досліджень щодо вивчення факторів ризику, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку. Для наукових працівників, практичних лікарів та студентів медичних вузів.

Саркопенія

Саркопенія

Поворознюк В.В., Бінклі Н., Дзерович Н.І., Поворознюк Р.В.

Поворознюк В.В., Бінклі Н., Дзерович Н.І., Поворознюк Р.В. // Саркопенія. – К., ПАТ «Віпол», 2016 – 180 с.

У монографії описані зміни скелетних м’язів з віком, механізми розвитку саркопенії, сучасні рекомендації з діагностики саркопенії (EWGSOP, 2010), методи профілактики та лікування. Висвітлено сучасний погляд на проблему синдрому порушення мобільності, ключовим компонентом якого є саркопенія. Представлено дані про сарко-остеопороз. Наведено розроблений авторами алгоритм діагностики, профілактики та лікування саркопенїі в осіб старших вікових груп. Для науковців, практичних лікарів, студентів медичних вузів.