ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (№ 2 - 2018)

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Орлик Т. В., Бистрицька М. А., Поворознюк Вас. В., Мусієнко А. С., Іваник О. С. ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна


ДЕТАЛЬНІШЕ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (№ 3 – 2018)

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ НА ВТОРИННОМУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ) РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Балацька Н. І., Бистрицька М. А., Поворознюк Вас. В., Мусієнко А. С., Іваник О. С. ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

ДЕТАЛЬНІШЕ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (№ 4 - 2018)

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ПАЦІЄНТІВ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП З ВИСОКИМ РИЗИКОМ ОСТЕОПОРОТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ НА ТРЕТИННОМУ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ) РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Орлик Т. В., Бистрицька М. А., Поворознюк Вас. В., Мусієнко А. С., Іваник О. С. ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна


ДЕТАЛЬНІШЕ

Українська версія FRAX

створення та впровадження в клінічну практику.

Науковці, які займаються питаннями надання медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями кістково-м’язової системи, постійно проводять пошук та дослідження ефективності різних методів діагностики, лікування та профілактики остеопорозу та його ускладнень.

Науковці, які займаються питаннями надання медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями кістково-м’язової системи, постійно проводять пошук та дослідження ефективності різних методів діагностики, лікування та профілактики остеопорозу та його ускладнень.

ДЕТАЛЬНІШЕ

БІЛЬ У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Під синдромом болю в нижній частині спини (low back pain) розуміють біль, що локалізується між XII парою ребер і сідничними складками (Поворознюк В. В., 2009; Cougot B., Petit A., Paget C. et al., 2015).

Згідно МКХ-10 біль у нижній частині спини відноситься до хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, хоча в цій проблемі переплітаються неврологічні, ревматологічні, травматологічні та ортопедичні аспекти.

ДЕТАЛЬНІШЕ

САРКОПЕНІЯ ТА ОСТЕОПОРОЗ

Встановлені численні ендокринні фактори

На сьогоднішній день надзвичайна увага науковців приділяється вивченню асоційованих змін м'язової та кісткової тканин із віком

[Lima R. M. et al., 2001; Stel V. S. et al., 2004; Sirola J. et al., 2006; Walsh M. C. et al., 2006; Kerr D. A. et al., 2007; Gnudi S. et al., 2007; Cui L. H. et al., 2007; Adamczyk P. et al., 2011; Kirchengast S., Huber J., 2012; Miyakoshi N., 2013; Sjöblom S. et al., 2013; Sunyoung K. et al., 2014].

ДЕТАЛЬНІШЕ

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ
ТРАБЕКУЛЯРНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Остеопороз – поширене системне захворювання скелета, яким страждає близько 75 млн. осіб у Європі, США та Японії.

Найбільш складною є діагностика остеопорозу на перших стадіях захворювання, так як у більшості випадків першою клінічною ознакою захворювання є низькоенергетичний перелом.

ДЕТАЛЬНО