м. Київ, вул. Вишгородська, 67 (вхід з вул. Кобзарська)        

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (№ 2 - 2018)

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Орлик Т. В., Бистрицька М. А., Поворознюк Вас. В., Мусієнко А. С., Іваник О. С.

  ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»,

м. Київ, Україна

 

Суть впровадження: спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень у жінок у постменопаузальному періоді та чоловіків старше 50 років.

Пропонується для впровадження в практику роботи сімейних лікарів, терапевтів, геріатрів, ревматологів, ортопедів, ендокринологів.

Остеопороз – поширене системне захворювання скелета, яке характеризується зниженням міцності кісткової тканини, порушенням її мікроархітектури з подальшим збільшенням ризику переломів. Частота захворювання прогресивно збільшується з віком, призводячи до зростання показників інвалідності та летальності. Майже у кожної третьої жінки і кожного 5 чоловіка у віці 65 років і старше спостерігається як мінімум один остеопоротичний перелом кісток. Основою розробки стало створення Української версії FRAX (fracture risk assessment tool) – методу оцінки 10-річного ризику переломів стегнової кістки та інших значущих остеопоротичних переломів (променева, плечова та стегнова кістки, клінічно значущі переломи тіл хребців) на базі результатів епідеміологічних досліджень в різних регіонах України, адаптація для української популяції Хвилинного тесту оцінки ризику остеопорозу, визначення референтних показників відносних розмірів (індексів) тіл хребців у жінок та чоловіків різного віку.

Cпосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень у жінок у постменопаузальну періоді та чоловіків старше 50 років здійснюється наступним чином:

  1. Виділення пацієнтів з високим ризиком розвитку остеопорозу шляхом застосування Хвилинного тесту оцінки ризику остеопорозу;
  2. Визначення 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів за допомогою інструменту FRAX (українська версія).
  3. Визначення недіагностованих малотравматичних переломів (деформацій) тіл хребців з використанням рентгенографії грудного та поперекового відділів хребта в бічній проекції
  4. Лабораторні дослідження з метою виключення причин розвитку остеопорозу та його ускладнень (загальний аналіз крові (ЗАК), визначення рівня кальцію загального (Са), альбуміну в сироватці крові, перерахунок рівня Ca при гіпоальбумінемії).

Для визначення 10-річного ризику всіх переломів та переломів шийки стегнової кістки необхідно на інтернет сторінку Української версії FRAX https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=66 ввести наступні дані: дату народження, стать, зріст та масу тіла, анамнестичні дані щодо наявності переломів, переломів шийки стегнової кістки в батьків, куріння, вживання кортикостероїдів, зловживання алкоголем, наявність супутньої патології: цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), недосконалий остеогенез у дорослих, нелікований тривалий гіпертиреоз, гіпогонадизм або передчасна менопауза (менше 45 років), хронічне недоїдання або мальабсорбція й хронічні захворювання печінки. Інтерпретація отриманих результатів: значення 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів більше 15 для осіб у віці старше 70 років і більше 12 у осіб у віці 50-69 років і/або значення 10-річного ризику перелому шийки стегнової кістки більше 2 для осіб у віці старше 70 років і більше 1,5 у віці 50-69 років оцінюється як високий і такий, який вимагає специфічного лікування.

Аналіз результатів використання наведеного способу показав:

  1. Високу інформативність, специфічність і чутливість Хвилинного тесту оцінки факторів ризику остеопорозу на підставі обстеження 1183 жінок з різних регіонів України.
  2. Достовірно вищі показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки у жінок з системним остеопорозом (діагностованим методом двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії) та його ускладненнями порівняно з відповідними показниками пацієнток без остеопорозу та переломів в анамнезі на підставі обстеження 838 постменопаузальних жінок віком 50-89 років.
  3. Достовірне зменшення висот тіл хребців як у грудному, так і в поперековому відділах хребта в жінок і чоловіків з системним остеопорозом за результатами обстеження 325 осіб (185 жінок та 140 чоловіків).

Таким чином, запропонований спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень з використанням Хвилинного тесту оцінки факторів ризику остеопорозу, Української версії FRAX та рентгенографії грудного та поперекового відділу хребта на первинному рівні медичної допомоги є чутливим та специфічним. Українська модель FRAX є першою вітчизняною моделлю прогнозування ризику основних остеопоротичних переломів й переломів стегнової кістки. Усе вищезазначене підкреслює унікальність запропонованого способу та обґрунтовує необхідність його широкого впровадження в клінічну практику.

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до укладачів листа. Адреса й реквізити: ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, вул. Вишгородська, 67, Київ, 04114, Україна, т. (044) 222-51-91, e-mail: okfpodaс@ukr.net

Рис. 1. Алгоритм оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень.

Примітка: ЗАК – загальний аналіз крові, ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів, Са – кальцій.

Перемикач мови offcanvas