м. Київ, вул. Вишгородська, 67 (вхід з вул. Кобзарська)        

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (№ 3 – 2018)

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ НА ВТОРИННОМУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ) РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Поворознюк В. В., Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Балацька Н. І., Бистрицька М. А., Поворознюк Вас. В., Мусієнко А. С., Іваник О. С.

  ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»,

м. Київ, Україна

 

Суть впровадження: алгоритм діагностики остеопорозу на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги шляхом визначення показників мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) методом двохфотонної рентгенівськї абсорбціометрії (ДРА), ультразвукової кісткової денситометрії (УЗД) та рентгенівської остеоденситометрії (РОД), визначення ризику переломів з застосуванням Української версії FRAX, визначення рівня вітаміну D в сироватці крові.

Пропонується для впровадження в практику роботи лікарів терапевтів, геріатрів, ревматологів, травматологів-ортопедів, ендокринологів.

МЩКТ – одна з основних детермінант міцності кісткової тканини й ризику переломів, за рахунок якої забезпечується 70-75% міцності кістки. Згідно до рекомендацій ВООЗ сучасна діагностика остеопорозу базується на визначення МЩКТ методом ДРА (на рівні поперекового відділу хребта та/або проксимального відділу та/або шийки стегнової кістки). При відсутності можливості виконання ДРА рекомендується визначення МЩКТ альтернативними методами (УЗД та РОД). Чутливість та специфічність цих методів суттєво нижча у порівнянні з ДРА, але використання їх в поєднанні з визначенням інших факторів ризику остеопорозу та його ускладнень суттєво підвищує їх діагностичну цінність. У частини хворих переломи виникають на тлі остеопенічних чи нормальних показників МЩКТ, що свідчить про роль інших факторів (крім МЩКТ) в етіології переломів.

У 2016 році була створена Українська версія FRAX (fracture risk assessment tool) – метод оцінки 10-річного ризику переломів стегнової кістки та інших значущих остеопоротичних переломів (променева, плечова та стегнова кістки, клінічно значущі переломи тіл хребців), розроблений групою вчених відділу метаболічних захворювань кісток Шефілдського університету.

У відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» був розроблений та апробований спосіб комплексної діагностики остеопорозу, який полягав у використанні двох методів: вимірюванні МЩКТ (ДРА, УЗД, РОД) та визначенні 10-річного ризику переломів з застосуванням Української версії FRAX (рис. 1).

Для визначення 10-річного ризику всіх переломів та переломів шийки стегнової кістки необхідно на інтернет сторінку Української версії FRAX https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=66 ввести наступні дані: дату народження, стать, зріст та масу тіла, анамнестичні дані щодо наявності переломів, переломів шийки стегнової кістки в батьків, куріння, вживання кортикостероїдів, зловживання алкоголем, наявність супутньої патології: цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), недосконалий остеогенез у дорослих, нелікований тривалий гіпертиреоз, гіпогонадизм або передчасна менопауза (менше 45 років), хронічне недоїдання або мальабсорбція й хронічні захворювання печінки. Інтерпретація отриманих результатів: значення 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів більше 15 для осіб у віці старше 70 років і більше 12 у осіб у віці 50-69 років і/або значення 10-річного ризику перелому шийки стегнової кістки більше 2 для осіб у віці старше 70 років і більше 1,5 у віці 50-69 років оцінюється як високий і такий, який вимагає специфічного лікування.

Результати обстеження 915 хворих (759 жінок та 155 чоловіків) демонструють підвищення чутливості та специфічності результатів РОД/УЗД при поєднанні з методикою FRAX у порівнянні з показниками ДРА. У жінок у постменопаузальному періоді до 89 і 81% для РОД і до 87 і 92% для УЗД відповідно. У чоловіків старше 50 років до 100 і 93% для УЗД і збільшення специфічності до 100% для РОД.

До початку терапії на етапі спеціалізованої допомоги необхідно визначити рівень вітаміну D у сироватці крові з метою виключення супутньої остеомаляції, оскільки застосування остеотропних препаратів може погіршити процеси мінералізації в умовах дефіциту вітаміну D. Актуальність цього обстеження зумовлена значною частотою дефіциту вітаміну D серед пацієнтів з остеопорозом. За результатами обстеження 283 пацієнтів із системним остеопорозом дефіцит вітаміну D діагностовано в 80,7% обстежених пацієнтів (41,1% хворих мали тяжкий дефіцит вітаміну D), недостатність у 11,4%, у 7,9% пацієнтів рівень 25(ОН)D знаходився в межах норми.

Рис. 1. Алгоритм діагностики остеопорозу та остеопоротичних переломів.

Примітка:  – основний напрямок обстежень,  – альтернативний напрямок обстежень (при неможливості виконання основного).

Таким чином, запропонований алгоритм діагностики остеопорозу з використанням показників мінеральної щільності кісткової тканини (ДРА/УЗД/ РОД), 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів з застосуванням Української версії FRAX, визначенням рівня вітаміну D у сироватці крові на спеціалізованому рівні медичної допомоги є чутливим та специфічним. Усе вищезазначене робить запропонований спосіб унікальною методикою для своєчасної діагностики остеопорозу й оцінки ризику остеопоротичних переломів та обґрунтовує необхідність широкого її впровадження в клінічну практику.

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до укладачів листа. Адреса й реквізити: ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, вул. Вишгородська, 67, Київ, 04114, Україна, т. (044) 222-51-91, e-mail: okfpodaс@ukr.net

Перемикач мови offcanvas