м. Київ, вул. Вишгородська, 67 (вхід з вул. Кобзарська)        

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ САМІТ ІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ:

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 2017 РОКУ

7 грудня 2017

Відень, Австрія

 

Однією з традицій останніх років у науковців із країн Центральної та Східної Європи, що вивчають проблеми захворювань кістково-м’язової системи та вітаміну D, є традиція збиратися напередодні різдвяно-новорічних свят у Відні та обговорювати наукові роботи, що велися протягом року, обмінюватися професійним досвідом, представляти результати власних досліджень з вивчення нових методів та удосконалення діагностики та менеджменту захворювань кістково-м’язової системи. Цього року така зустріч відбулася 7 грудня. Традиційно в ролі організаторів Центрально-східноєвропейського саміту із захворювань кісткової тканини – 2017 виступили провідні австрійські науковці в цій галузі медицини – професор Gerold Holzer (Department of Orthopedic Surgery, Medical University of Wien) і професор Heinrich Resch (St. Vincent Hospital, Academic Teaching Hospital of the Medical University of Wien).

Щорічно одними з ключових учасників цього заходу є делегація українських вчених на чолі з президентом Української асоціації остеопорозу професором Владиславом Володимировичем Поворознюком (м. Київ, Україна). Окрім лекторів з України, з доповідями виступали представники Словацького товариства остеопорозу й метаболічних захворювань кісток, лектори з Австрії, Польщі та Білорусі.

Президент Української асоціації остеопорозу професор Владислав Володимирович Поворознюк (ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м Київ, Україна) запропонував до уваги аудиторії дві доповіді, в яких навів результати українських досліджень.

У першій доповіді приділялася увага темі саркопенії у жінок. Саркопенія є геріатричним синдромом, що часто спостерігається в осіб літнього віку разом із остеопорозом, та зменшує їх фізичні здібності, впливає на якість життя і, як наслідок, збільшує частоту падінь та підвищує ризик остеопоротичних переломів. У зв'язку з цим є необхідним проведення епідеміологічних досліджень з вивчення поширеності та факторів ризику розвитку саркопенії у старших вікових групах, розробки методів діагностики, профілактики та лікування цього синдрому.

У другій доповіді професор В.В. Поворознюк зупинився на питаннях дефіциту та недостатності вітаміну D у пацієнтів із захворюваннями кістково-м’язової системи, підкресливши, що проблема дефіциту та недостатності вітаміну D є поширеною в усіх країнах світу (Pludowski P, Holick MF, Grant WB, et al., 2017; Holick MF., 2017).

У доповіді професора Н.В. Григор’євої (ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м Київ, Україна) було висвітлено тему використання TBS та FRAX у жінок в постменопаузальному періоді з переломами в анамнезі на тлі нормальних показників мінеральної щільності кісткової тканини чи остеопенії. FRAX та FRAX разом із TBS є важливими інструментами оцінки ризику переломів у жінок в постменопаузальному періоді без остеопорозу з переломами в анамнезі, без проведення вимірювання та оцінки мінеральної щільності кісткової тканини.

Професор Roman Lorenc (Warsaw, Poland) у своїй доповіді зупинився на ключових положеннях польських Рекомендацій 2017 року з діагностики та менеджменту остеопорозу.

Словацькі спеціалісти з проблем захворювань кісткової тканини представили до уваги учасників саміту 2 доповіді.

У першій з них M. Kužma (Comenius University Faculty of Medicine, 5th department of Internal Medicine, University Hospital Bratislava, Slovakia) навів результати дослідження співвідношення рівня фракталкіну в сироватці крові та показника TBS у пацієнтів із хворобою Грейвса.

У доповіді Z. Killinger (5th Department of Internal Medicine, Medical Faculty Comenius University in Bratislava and University Hospital Bratislava, Slovakia) розглядався вплив біологічної терапії на показник TBS у пацієнтів з ревматоїдним артритом.

Професор Heinrich Resch та його учениця Ursula Renner (St. Vincent Hospital, Wien, Austria) представили до уваги присутніх доповідь на тему гіпофосфатазії у дорослих – рідкісного генетичного захворювання кісткової тканини, викликаного низьким рівнем тканинної неспецифічної лужної фосфатази, що призводить до дефектів мінералізації кісток.

Темою доповіді к.мед.н. Л.В. Янковської (Гродненський Державний медичний університет, м. Гродно, Республіка Білорусь) був ризик розвитку серцево-судинної патології при різних генотипах гена рецептора вітаміну D.

Завершуючи засідання, його організатор професор Gerold Holzer подякував всім доповідачам за розкриття цікавих наукових тем, побажав успіху в роботі в наступному році. А професор В.В. Поворознюк анонсував проведення третього міжнародного симпозіуму «Кістково-м’язова система та вік», що відбудеться 12-14 березня 2018 року у м. Львів, Україна, та запросив усіх присутніх взяти активну участь в цьому заході.

 

Підготувала Наталія Купріненко

Повна версія репортажу опублікована у спеціалізованому науково-практичному журналі «Біль. Суглоби. Хребет», Том 7, № 4, 2017, с. 80-83.

http://osteoporos.com.ua/uk/ukrainska-asociacija-osteoporozu/publikatsii/zhurnal2

 

Перемикач мови offcanvas