м. Київ, вул. Вишгородська, 67 (вхід з вул. Кобзарська)        

XI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ

СИСТЕМИ ТА ВІК»,

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Є. П. ПОДРУШНЯКА

        

23-24 лютого 2018 року в місті Києві на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» відбулась ХІ Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м'язової системи та вік», присвячена пам’яті проф. Є. П. Подрушняка.

 

Подрушняк Є.П.

 

Є. П. Подрушняк (1924-2008)

Доктор медичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України,

академік Української академії наук наукового прогресу

 

Біографічні дані. З 1961 по 1992 роки Подрушняк Євген Павлович був науковим керівником клінічного відділу вікових змін та захворювань опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України,  з 1997 року – віце-президентом Української асоціації остеопорозу, з 1999 року – директором Українського науково-медичного центру проблем остеоартрології. За своє життя Євген Павлович отримав численні нагороди. Зокрема, орден «Великої Вітчизняної війни» І-го ступеня у 1985 році, орден «За мужність» та медаль «За відвагу»  – у 1994 році,  медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» – у 1945 році. Він був не лише талановитим науковцем, а й досвідченим лікарем, який відзначався великою повагою серед пацієнтів. Колеги Євгена Павловича поважали його за високий професіоналізм та завдячували йому за отриманий досвід.

 

Конференцію відкрив доктор медичних наук, професор Поворознюк В. В., звернувшись до учасників із привітанням та розповіддю про діяльність та життєвий шлях професора Подрушняка Є. П., зробивши в деталях акценти на визначні дати та події в науковій діяльності вченого. Академік Безруков В. В. зазначив вагомість проведення таких конференцій для молоді та розповів про видатні заслуги Євгена Павловича перед вітчизняною наукою та медициною.

У конференції прийняли участь 16 вітчизняних молодих науковців:

Білозерцев Олександр Андрійович

1. Білозерцев Олександр Андрійович

– лікар-інтерн кафедри ортопедії та травматології № 1 ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Остеоартроз колінного суглоба, сучасні підходи до лікування».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Поворознюк В. В.

 

Вакулич Мирослав Володимирович

2. Вакулич Мирослав Володимирович – клінічний ординатор кафедри ортопедії і травматології НМУ ім. О. О. Богомольця, Інститут ортопедії та травматології НАМН України, м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Технологія комбінованої аутопластики дефектів кісткової тканини у системі відновного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Бур'янов О. А.

 

Гринівецький Олександр Володимирович

3. Гринівецький Олександр Володимирович – лікар ортопед-травматолог, Інститут ортопедії та травматології НАМН України, відділення функціональної діагностики.

Тема роботи: «Мінеральна щільність кісткової тканини та рівень вітаміну D у жінок різного віку».

Наукові керівники – д.м.н. Гайко О. Г та д.м.н., проф. Поворознюк В. В.

Диденкул Наталія Василівна

4.  Диденкул Наталія Василівна – аспірант кафедри акушерства і гінекології № 2, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна.

Тема роботи: «Вітамін D-статус та особливості  поліморфізму його рецепторів у вагітних з перинатальним інфікуванням та дисфункцією плаценти».

Науковий керівник – д.м.н. Манасова Г. С.

 

Зав’ялова Марія Дмитрівна

5. Зав’ялова Марія Дмитрівна – клінічний ординатор кафедри сімейної медицини, Інститут сімейної медицини, ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», м. Київ, Україна.

Тема роботи «Розповсюдження дефіциту та недостатності вітаміну D у хворих на ревматоїдний артрит».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Хіміон Л. В.

 

Лазарєва Катерина Павлівна

6. Лазарєва Катерина Павлівна – аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 ДУ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця», м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Зв'язок  показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH) вітаміну D3 у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією».

Наукові керівники – д.м.н., проф. Амосова К. М., д.м.н., проф. Поворознюк В. В.

 

Левицький Євгеній Анатолійович

7.  Левицький Євгеній Анатолійович – студент ІV курсу медичного факультету ДУ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця», м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Зміна кута латерального нахилу при нестабільності надколінка».

Науковий керівник – д.м.н., професор Бур’янов О. А.

 

Морозюк Дмитро Михайлович

8. Морозюк Дмитро Михайлович – аспірант кафедри травматології, ортопедії та ВПХ, ДУ «Донецький національний медичний університет», м. Червоний Лиман, Україна.

Тема роботи: «Наш перший досвід оперативного лікування застарілого пошкодження дистального міжгомілкового синдесмозу з використанням гелевої форми тромбоцитарної аутоплазми».

Науковий керівник – д.м.н. Климовицький Ф. В.

 

Мусієнко Анна Сергіївна

9.  Мусієнко Анна Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Вікові особливості мінеральної щільності та якості кісткової тканини у чоловіків».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Поворознюк В. В.

 

Прутіян Тетяна Леонідівна

10. Прутіян Тетяна Леонідівна – аспірант кафедри професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної патології, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна.

Тема роботи: «Поширеність остеопорозу у жінок із артеріальною гіпертензією та ожирінням, які працюють у несприятливих умовах виробництва».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Ігнатьєв О. М.

Ніколова Ольга Михайлівна

11. Ніколова Ольга Михайлівна – аспірант кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації ВНМУ ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна.

Тема роботи: «Різноспрямовані векторні шляхи метаболізму вітаміну D, як модифікатори його взаємодії з лікарськими засобами».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Яковлева О. О.

Рибіна Олена Сергіївна

12. Рибіна Олена Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Показники функціонального тестування, вертебрального больового синдрому та якості життя у жінок старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл хребців».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Григор’єва Н. В.

 

Сиваченко Юлія Вікторівна

13.  Сиваченко Юлія Вікторівна – аспірант кафедри дитячих і підліткових захворювань, ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Антропометричні характеристики, мінеральна щільність та якість кісткової тканини, рівень 25(ОН)D у дітей шкільного віку.».

Наукові керівники – д.м.н., проф. Бекетова Г. В. та д.м.н., проф. Поворознюк В. В.

 

Сидоренко Наталя Сергіївна

14. Сидоренко Наталя Сергіївна – клінічний ординатор кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету, м. Одеса, Україна.

Тема роботи: «Статус вітаміну D у пацієнтів з бронхіальною астмою на фоні ожиріння в Одеському регіоні».

Науковий керівник –  д.м.н., проф. Величко В. І.

 

Травінський Андрій Федорович

15. Травінський Андрій Федорович – асистент кафедри травматології та ортопедії ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна.

Тема роботи «Ендостальна стимуляція перебудови асептичного некрозу головки стегнової кістки».

Науковий керівник – д.м.н., проф. Сулима В. С.

 

Шаповалов Вадим Сергійович

16.  Шаповалов Вадим Сергійович – студент ІV курсу медичного факультету ДУ «Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця», м. Київ, Україна.

Тема роботи: «Заміщення кісткових дефектів біоактивним склом в експериментальних та клінічних умовах».

Науковий керівник – д.м.н., професор Бур’янов О. А.

 

Карта

 

Оцінювали роботи конкурсантів члени жюрі (проф., акад. НАМНУ Безруков В. В., к.м.н. Бурчинський С. Г., проф. Бур'янов О. А., проф. Дедух Н. В., д.м.н. Дзерович Н. І., д.м.н. Манасова Г. С., к.м.н. Орлов М. С., проф. Поворознюк В. В., к.ф.н. Поворознюк Р. В., проф. Сулима В. С.) протягом двох днів з урахуванням таких критеріїв, як оформлення рефератів відповідно до тематики доповіді, виступ українською та англійською мовою.

 

ЧЛЕНИ ЖУРІ

члены жури

 

Академік НАМН України Безруков В. В., к.м.н. Бурчинський С. Г., проф. Дедух Н. В., проф. Поворознюк В. В., к.м.н. Орлов М. С.

 

 

члены жури

Проф. Бур'янов О. А., проф. Сулима В. С.

 

Усі доповіді учасників конференції були надзвичайно цікавими, змістовними та пізнавальними.

І місце розділили два учасника конкурсу: Мусієнко А. С., наукова робота «Вікові особливості мінеральної щільності та якості кісткової тканини у чоловіків» та Травінський А. Ф., наукова робота «Ендостальна стимуляція перебудови асептичного некрозу головки стегнової кістки».

ІІ місце у конкурсі зайняв Шаповалов В. С. з науковою роботою «Заміщення кісткових дефектів біоактивним склом в експериментальних та клінічних умовах».

ІІІ місце вибороли Лазарєва К. П., наукова робота «Зв'язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH) вітаміну D3 у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією» та Левицький Є. А., наукова робота «Зміна кута латерального нахилу при нестабільності надколінка».

 

члены жури

проф. Поворознюк В. В. з переможцями конкурсу

 

Всі конкурсанти отримали сертифікати учасників, а переможці були нагороджені грамотами.

Диплом переможця конкурсу «Краща клінічна робота» пам’яті видатного лікаря Орлової Олени Василівни отримав Вакулич М. В., наукова робота «Технологія комбінованої аутопластики дефектів кісткової тканини у системі відновного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток».

члены жури

Переможець конкурсу «Краща клінічна робота» Вакулич М. В.

 

  

члены жури

Члени журі з учасниками конкурсу

                            

                                                                                    Підготувала Мусієнко А. С.

 

Перемикач мови offcanvas